Descarrega els itineraris del Batxillerat en PDF – Promoció 2021-2023 pdf
Descarrega la informació de matèries específiques de Batxillerat en PDF pdf

Descarrega la guia de pares

Aquests itineraris i tria de matèries estarà subjecta al nombre d’alumnes que s’inscriguin i a l’organització que pugui oferir el centre.
L’horari dels alumnes es distribuirà entre les 8 i les 14’20 h, de dilluns a divendres.
A més, per completar el seu currículum els alumnes vindran la tarda de dilluns al centre:
* de 15’30 a 17’30 h els alumnes de 1r de batxillerat,
* de 15’30 a 16’30 h els alumnes de 2n de batxillerat.

En tots els itineraris el centre ofereix la possibilitat de realitzar la matèria específica d’Estada a l’empresa, que consisteix en un període de permanència en una empresa, amb l’objectiu de fer conèixer la realitat del món laboral als alumnes.

Matèries Comunes a totes les modalitats

1r Batxillerat

Hores

2n Batxillerat

Hores

Llengua Catalana I

2

Llengua Catalana II

2

Llengua Castellana I

2

Llengua Castellana II

2

Llengua Estrangera I

3

Llengua Estrangera II

3

Filosofia

2

Història

3

Ciències per al món contemporani (cultura científica)

2

Història de la Filosofia

3

Educació Física

2

Treball de recerca (sense assignació horària)

(*)

Tutoria

1

Tutoria

1

 

Activitats complementàries

1r Batxillerat

Hores

2n Batxillerat

Hores

Tècniques d’Expressió

1

Tècniques d’Expressió

1

Educació científica i social

1

Educació científica i social

1

Religió

1

 

Itinerari Tecnològic

1r Batxillerat

Hores

2n Batxillerat

Hores

Matemàtiques I

4

Matemàtiques II

4

Física I

4

Física II

4

Química I

o

Tecnologia I

o

Dibuix Tècnic I

8

Química II

o

Electrotècnia

o

Tecnologia II

o

Dibuix Tècnic II

8

Itinerari Científic

1r Batxillerat

Hores

2n Batxillerat

Hores

Química I

4

Química II

4

Biologia I

4

Biologia II

4

Matemàtiques I

4

Matemàtiques II

4

Física I

o

Ciències Terra I

o

Economia de l’Empresa I

4

Física II

o

Geologia

o

Economia de l’Empresa II

4

Itinerari Biosanatari

1r Batxillerat

Hores

2n Batxillerat

Hores

Química I

4

Química II

4

Biologia I

4

Biologia II

4

Matemàtiques I

4

Matemàtiques II

4

Biologia Humana I

2

Biologia Humana II

2

Una específica a escollir

2

Una específica a escollir

2

Itinerari Social

1r Batxillerat

Hr

2n Batxillerat

Hr

Matemàtiques CCSS I

4

Matemàtiques CCSS II

4

Història Món Contemporani

4

Geografia

4

Literatura Castellana

o

Economia de l’empresa I

4

Literatura Catalana

o

Economia de l’empresa II

4

Taller de Comunicació

2

Història de l’art

o

Dues específiques a escollir

4

Una específica a escollir

2

Itinerari Humanístic

1r Batxillerat

Hr

2n Batxillerat

Hr

Llatí I

4

Llatí II

4

Història Món Contemporani

4

Història de l’art

4

Literatura Castellana

o

Economia de l’empresa I

4

*Literatura Catalana o

*Economia de l’empresa II

(*matèries excloents-no es poden cursar simultàniament)

o

Geografia

o

Matèries específiques a escollir

8

Taller de Comunicació

2

Una específica a escollir

2

BANC DE MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Específiques de continuïtat:

Hores 1r i 2n btx

Segona llengua estrangera: FRANCÈS (nivell 0 i nivell 1)

2 + 2

Segona llengua estrangera: ALEMANY (nivell 0 i nivell 1)

2 + 2

Psicologia i Sociologia

2 + 2

Elements de Física

2 + 2

Elements del Medi Ambient

2 + 2

Altres matèries específiques:

Hores 1r btx

Hores 1r o 2n btx

Hores 2n btx

English Revision

2

Reforç de Català I

2

Reforç de Matemàtiques I

2

Elements d’Economia

2

Fonaments Esportius

2

Argumentació

2

Cultura Audiovisual II (matèria modalitat Arts)

4

English First Certificate

2

Reforç de Català II

2

Reforç de Matemàtiques II

2