Descarrega l’Organització d’Educació Infantil i Primària en PDF pdf

ÀMBITS  INFANTIL
Descoberta d’un mateix i dels altres
Descoberta de l’entorn
Comunicació i llenguatge:
·       Llenguatge verbal
·       Llenguatge musical
·       Llenguatge plàstic
·       Llenguatge matemàtic
·       Llengua anglesa
Despertar religiós
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES INFANTIL
Dinàmica de grups

Habilitats socials

Àmbits:
·       Petits matemàtics
·       Art and Drama
·       Cos en moviment
·       Som artistes
Intel·ligències múltiples
Taller d’interioritat
ÀMBITS PRIMÀRIA
Lingüístic

(L. catalana, L. castellana

i L. anglesa)

Matemàtic
Coneixement del medi

(natural i social)

Artístic

(Ed. visual i plàstica, ed. musical)

Educació física
Cultura religiosa
Digital
Aprendre a aprendre
Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PRIMÀRIA
Intel·ligències múltiples
Informàtica (programació)
Escacs
Teatre en anglès
Robòtica: Beebots
Preparació per als exàmens oficials de Cambridge
Jocs matemàtics
Jocs lingüístics