1. ACTIVITATS ESPORTIVES QUE OFERIM PER AL CURS 2021/2022:
  1. OFERTA D’ANGLÈS EXTRAESCOLAR per al curs 2021/2022 (Organitza Institució Cultural del CIC):
  2. OFERTA DE CATEQUESI per a nens de 3r i 4t de Primària: