PREINSCRIPCIÓ POSTOBLIGATORIS (Batxillerat)

 • Llistes sol·licituds BTX ordenades per barem i sorteig (23-06-2021): Cliqueu al següent enllaç http://www.sagratcordiputacio.com/wp-content/uploads/INFORME_BAREM_DEFINITIU_ordenat.pdf
 • Llista de sol·licituds de batxillerat amb barem definitiu després de reclamacions: Cliqueu al següent enllaç http://www.sagratcordiputacio.com/wp-content/uploads/INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM_BTX.pdf
 • BAREM PROVISIONAL de les sol·licituds de plaça de Batxillerat: Cliqueu al següent enllaç http://www.sagratcordiputacio.com/wp-content/uploads/2021-INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BTX.pdf
 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DE L’11 AL 17 DE MAIG
 • CODI CENTRE FESB-SAGRAT COR DIPUTACIÓ: 08005266
 • OFERTA DE PLACES: Cliqueu al següent enllaç http://www.sagratcordiputacio.com/wp-content/uploads/INFORME_OFERTA_INICIAL-BTX-2021.pdf
 • LA PREINSCRIPCIÓ PAS A PAS:  cliqueu al següent enllaç per a conèixer el calendari del procés, la documentació que s’ha de presentar, els criteris de baremació i per a realitzar el tràmit de preinscripció:https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/Us informem que la preinscripció s’ha de fer telemàticament, o bé en suport informàtic (aquest any no es podrà presentar en paper).  Us expliquem les diferències:
  • Sol·licitud electrònica: és l’opció recomanada.  Accés al tràmit mitjançant identificació digital (si no en teniu es pot fer l’alta a l’idCAT mòbil).  La documentació identificativa es verifica automàticament i, en general, no s’ha d’adjuntar.
  • Sol·licitud en suport informàtic: sense identificació digital.  Serà necessari escanejar la documentació identificativa (el vostre DNI/NIE i el llibre de família) i adjuntar-la quan feu la sol·licitud.ATENCIÓ:  Per a aquelles famílies que necessitin qualsevol tipus de suport o aclariments per a fer el tràmit de preinscripció, podreu fer la sol·licitud A LA NOSTRA ESCOLA directament.  Només us demanem que reserveu cita per rebre atenció personalitzada a la secretaria de l’escola, trucant al 932656361.  Us indicarem la documentació necessària que caldrà que porteu.

TRIA DE L’ITINERARI curs 2021-2022: (cliqueu l’enllaç al formulari de l’itinerari triat no més tard del 17 de maig)

 • Alumnes que faran 1r Batxillerat el proper curs: 
 • Alumnes que faran 2n Batxillerat el proper curs: 

INFORMACIÓ PER A TRIAR EL BATXILLERAT: