• PREINSCRIPCIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
  • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 15 AL 24 DE MARÇ
  • CODI CENTRE FESB-SAGRAT COR DIPUTACIÓ: 08005266
  • OFERTA DE PLACES: cliqueu al següent enllaç http://www.sagratcordiputacio.com/wp-content/uploads/INFORME_OFERTA_Inicial-INFANTIL-I-PRIMÀRIA.pdf
  • GUIA DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ:  https://preinscripcio.gencat.cat/web/.content/ajuda/guia-preinscripcio.pdf
  • LA PREINSCRIPCIÓ PAS A PAS:  cliqueu al següent enllaç per a conèixer el calendari del procés, la documentació que s’ha de presentar, els criteris de baremació i per a realitzar el tràmit de preinscripció (trobareu un requadre per a cada etapa educativa)  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
  • Us informem que la preinscripció s’ha de fer telemàticament, o bé en suport informàtic (aquest any no es podrà presentar en paper).  Us expliquem les diferències:
   • Sol·licitud electrònica: és l’opció recomanada.  Accés al tràmit mitjançant identificació digital (si no en teniu es pot fer l’alta a l’idCAT mòbil).  La documentació identificativa es verifica automàticament i, en general, no s’ha d’adjuntar.
   • Sol·licitud en suport informàtic: sense identificació digital.  Serà necessari escanejar la documentació identificativa identificativa (el vostre DNI/NIE i el llibre de família)  i adjuntar-la quan feu la sol·licitud.ATENCIÓ:  Per a aquelles famílies que necessitin qualsevol tipus de suport o aclariments per a fer el tràmit de preinscripció, podreu fer la sol·licitud A LA NOSTRA ESCOLA directament.  Només us demanem que reserveu cita per rebre atenció personalitzada a la secretaria de l’escola, trucant al 932656361.  Us indicarem la documentació necessària que caldrà que porteu.