The students from 2nd grade have been working Thanksgiving day by preparing a menu for this traditional festivity! We love learning new vocabulary and traditions from other countries!
Els alumnes de segon de primària hem treballat el dia d’Acció de Gràcies preparant el menú per aquest dia! Ens agrada aprendre paraules noves i conèixer costums d’altres països!
PHOTO-2020-11-29-10-24-58[1]

PHOTO-2020-11-29-10-23-59[2]

PHOTO-2020-11-29-10-23-59[1]

PHOTO-2020-11-29-10-23-59

PHOTO-2020-11-29-10-24-58